Aktualności
Relacja ze sprawozdawczo-wyborczego zebrania Członków Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

2019-04-07 19:03

W dniu 31 marca 2019 r. w Restauracji "Cechowianka" odbyło się Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Członków Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na którym na kolejną - czteroletnią kadencję zostały wybrane nowe władze naszego stowarzyszenia.

Zebranie otworzył Prezes Zbigniew Kiełek. Głosami zebranych Przewodniczącym Zebrania został Kol. Grzegorz Kędzierski, sekretarzem Kol. Wojciech Stępniewski a mężami zaufania Kol. Jan Kopertowski oraz Ryszard Dzigman.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad oraz regulamin, które z małymi zmianami zostały przyjęte jednogłoście. 
Kolejnymi punktami zebrania były sprawozdania ustępujacego Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani Członkowie udzielili absolutorium Zarządowi.

W kolejnych punktach porządku obrad, które poprowadził Przewodniczący Kol. Grzegorz Kędzierski obecni na zjeździe Członkowie w głosowaniach jawnych  dokonali wyboru Prezesa, Członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Prezes - Zbigniew Kiełek 

Członkowie Zarządu:
Marek Pawelec
Wojciech Stępniewski
Mariusz Iwan
Leszek Walasek
Maciej Rosłaniec
Grzegorz Kędzierski

Sąd Koleżeński:
Jacek Dudek - Przewodniczący
Daniel Kiełek - Członek SK
Krzysztof Skałbania - Członek SK

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Guzak - Przewdoniczący 
Janusz Kołtun - Członek KR
Waldemar Faryna - Członek KR


Po ukonstytuowaniu się władz nowo powołany zarząd na wniosek Prezesa dokonał podziału funkcji pomiędzy poszczególnych Członków:

V-ce prezesem ds. organizacyjnych po raz kolejny został Kol. Marek Pawelec.
Na stanowisko V-ce Prezesa ds hodowlanych został powołany Kol. Mariusz Iwan.
Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za kontakty pomiędzy Zarządem a hodowcami kanarków oraz ptaków egzotycznych został Kol. Maciej Rosłaniec.
Kol. Leszek Walasek będzie odpowiedzialny za integrację hodowców gołębi ras kolorowych.
Sekretarzem Związku na kolejną kadencję został Kol. Wojciech Stępniewski
Na stanowisku Skarbnika Pana Jana Kopertowskiego zastąpił Kol. Grzegorz Kędzierski.

W tym miejscu należy wspomnieć, że Pan Jan Kopertowski nieprzerwanie przez niemal 40 lat pełnił funkcję skarbnika w naszym stowarzyszeniu. Jest to rekord niebywały w skali wszystkich stowarzyszeń hodowców gołebi w Polsce.
W podziękowaniu za oddaną i profesjonalną pracę na rzecz związku statuetkę okolicznościową wręczył Prezes Zbigniew Kiełek a przybyli obecni Członkowie RZHGRiDO uhonorowali Kol. Jana owacjami na stojąco. Kol. Jankowi życzymy dużo zdrowia i aby jak najdłużej cieszył się hodowlą Jego ulubionych ras gołąbków  z grupy PDL.
Na koniec zebrania głos zabrał Prezes Zbigniew Kiełek dziękując wszystkim Członkom za wsparcie w dalszej pracy na rzecz Radomskiego Związku.
 

Nowo powołany Zarząd RZHGRiDO dziękuje wszystkim Członkom za przybycie na zebranie,
za okazane zaufanie oraz życzy sucesów ale przede wszytkim satysfakcji z hodowli.

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 

  

SZANOWNI HODOWCY
Informujemy, że do odbioru są już obrączki rodowe na rok 2021 
Szczegóły w zakładce

AKTUALNOŚCI