Historia

Jak to się zaczęło.....

Był 1 lutego 1966 rok, kiedy grupa 17 Hodowców na czele z Panem Stanisławem Przydatkiem postanowiła zorganizować się i utworzyć Związek. Do grupy tej jako 18 członek założyciel przyłączył się Pan Bogumił Salicki. Wspólnie na zebraniu ustalono że będzie to Koło Hodowców Gołębi Rasowych w Radomiu. Po założeniu Koło którego Przewodniczącym został Pan Stanisław Przydatek, a jego zastępcą Pan Stanisław Łączyński. Próbowano zarejestrować Koło w Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz w Wojewódzkim Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Warszawie i Kielcach. W końcowej fazie dyskusji postanowiono że Koło będzie działać pod patronatem Wojewódzkiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Warszawie i Kielcach. Po zarejestrowaniu następuje dynamiczny rozwój Koła, a ilość członków zwiększyła się do 80 osób. Oprócz hodowców z Radomia do Koła zapisali się hodowcy z powiatu radomskiego oraz okolicznych gmin. Wszyscy założyciele i członkowie Koła przed 2000 rokiem zmarli, natomiast Pan Stanisław Przydatek i Pan Bogumił Salicki działają i interesują się działalnością Związku. Założyciel i pierwszy Prezes Pan Stanisław Przydatek w bieżącym roku skończył 90 lat. Dostojnemu Jubilatowi obecny Zarząd życzy wszystkiego najlepszego i długich, długich lat życia. W okresie minionym Związkiem kolejno kierowali Panowie: Stanisław Przydatek, Bogumił Salicki, Kazimierz Szewczyk, Zygmunt Woźniak, Zbigniew Szwede, Bogumił Salicki, Justyn Szwede, a od 7 kwietnia 2007r. Związkiem kieruje Pan Zbigniew Kiełek.

Trudne początki.....

W międzyczasie za Prezesury Pana Stanisława Przydatka miał miejsce wypadek samolotowy z jednostki wojskowej na Sadkowie. Władze samorządowe i administracyjne wydały zakaz hodowli gołębi w Radomiu, gdyż początkowo zeznano, że to latające gołębie były przyczyną katastrofy. Po wnikliwej analizie Komisji Wypadków Samolotowych okazało się że spadający samolot zniszczył ogrodzenie w Godowie na którym wisiały poduszki stąd pierze w silniku samolotu. Upłynęło trochę czasu jak twierdzi Pan Stanisław Przydatek, aby władze samorządowe i administracyjne cofnęły zakaz hodowli gołębi w Radomiu. Od tego momentu organizowano sprzęt i przygotowywano się do zorganizowania pierwszej wystawy - pokazu w Radomiu. Ta wystawa odbyła się w 1974 roku w Domu Kultury "Radoskór" ul. Waryńskiego 4, gdzie eksponowano około 150 ptaków.

Najlepsza promocja - wystawy.....

W następnych latach organizowano wystawy każdego roku, w różnych Halach wystawowych. Oprócz wystaw lokalnych Radomski Związek był organizatorem trzech wystaw krajowych. Pierwszą wystawę Krajową zorganizowano w 1986r., a drugą w 1990r. przy wydatniej pomocy Okręgowej Spółdzielni Hodowców Drobnego Inwentarza w Kielcach, gdzie Spółdzielnia pomogła w zakupie sprzętu wystawowego. Trzecią wystawę Krajową zorganizowano w dniach 13-14 grudnia 1997r. w Hali Sportowej MOSiR w Radomiu, ul. Narutowicza 9. Na wystawie prezentowano około 1500 sztuk gołębi, dużą gamę drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych, królików oraz ptaków śpiewających.

Zasłużeni działacze.....

Pragniemy nadmienić, że najbardziej aktywnymi członkami Koła byli Panowie: Stanisław Łączyński, Jan Kopertowski, Antoni Żuchowski, Jerzy Bączek, Leonard Mizerski, Edward Zieliński i Kazimierz Szymański. Z członków szczególnie wyróżniających się przy okazji organizacji wystaw lokalnych jak i krajowych należy wymienić: Wacława Kolasę, Stanisława Głucha, Jana Wróbla, Edwarda Wróbla, Stanisława Cisa i Stanisława Zielińskiego.

Tutaj wszystko się zaczęło, czyli jak rodzi się ogólnopolskie stowarzyszenie.....

W dniu 27 września 1991r. odbyło się spotkanie 6 Kół i Związków, a mianowicie: Rzeszowa, Krakowa, Poznania, Łowicza, Torunia i Radomia. Koło Radom reprezentowali Panowie: Bogumił Salicki i Zygmunt Woźniak. Spotkanie w całości poświęcone było zorganizowaniu Federacji tzn. zintegrowaniu ruchu hodowlanego w Polsce. Powołano do życia Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Wybrano również Zarząd Krajowy na czele z Prezesem Bogumiłem Salickim, a sekretarzem wybrano Pana Zygmunta Woźniaka. Zarząd zorganizował Walny Zjazd przyjął statut, który obowiązywał wszystkie organizacje. Koło w Radomiu było Oddziałem Polskiego Związku i działało na statucie Polskiego Związku.

Dzięki staraniom Zarządu, Polski Związek stał się członkiem Federacji Europejskiej na Zjeździe w Bergamo który odbył się w maju 1996r.

W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności Stowarzyszeń, a takim Stowarzyszeniem był Oddział PZHGRiDO w Radomiu, Panowie Bogumił Salicki i Zygmunt Woźniak stanęli na czele Komitetu Założycielskiego Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Opracowali status, który na Walnym Zebraniu w dniu 2 lutego 1996r. został przyjęty przez członków i zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim I Wydział Cywilny w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10.

W dniu 21 listopada 1996r. Sąd Wojewódzki w Radomiu I Wydział Cywilny wydał postanowienie o zarejestrowaniu Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego z siedzibą w Radomiu.

W ten oto sposób Radomski Związek uzyskał osobowość prawną oraz mógł prowadzić działalność w oparciu o własny statut. Przy tym należy podkreślić, że Radomski Związek zgłosił akces przynależności do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego z siedzibą w Radomiu. Następuje dalszy wzrost członków, a Radomski Związek powiększa swoje zaplecze sprzętu wystawienniczego. Systematycznie co roku odbywają się wystawy gołębi, drobiu, królików i ptaków egzotycznych i śpiewających.

W dniu 23 kwietnia 2006r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Dokonano oceny działania Związku za ostatnie cztery lata oraz wybrano nowe władze tj. Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Nowy Zarząd wybrano w następującym składzie:

 1. Zbigniew Kiełek - Prezes,
 2. Aleksander Socha - V-ce Prezes ds. Opieki Weterynaryjnej,
 3. Wojciech Pyrek - V-ce Prezes ds. Organizacyjnych,
 4. Marian Wojciech Stępniewski - Sekretarz,
 5. Jan Kopertowski - Skarbnik,
 6. Stanisław Kundys - Członek Zarządu,
 7. Paweł Socha - Członek Zarządu,

Zarząd w podanym wyżej składzie opracował i przyjął założenia dotyczące dalszego rozwoju Radomskiego Związku. W pierwszej kolejności wyremontowano sprzęt wystawowy, który na skutek wypożyczania do sąsiednich Związków nie nadawał się do użytku. Ponadto dokonał zakupienia nowych klatek wystawowych. W chwili obecnej Radomski Związek posiada sprzęt wystawowy wystarczający na zorganizowanie wystawy regionalnej czy lokalnej.

Oto jakie ilości sprzętu stanowiący majątek Związku Radomskiego jest na stanie, który nadaje się do użytku:

 • Klatki wystawowe na 1000 oczek.
 • Woliery drobiowe 40 szt.
 • Woliery duże na gołębie i ptaki egzotyczne 7 szt.
 • Woliery małe na ptaki śpiewające 3 szt.

Na odbytym zebraniu w dniu 27.04.2008r. członkowie podjęli uchwałę, że wystawa gołębi i drobiu, królików i ptaków egzotycznych w sezonie hodowlanym 2008-2009 odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2008r. w Centrum Wystawienniczym w Skaryszewie k/Radomia. Gdyby z różnych przyczyn (najczęściej z powodu ptasiej grypy) wystawa w drugą sobotę i niedzielę miesiąca grudnia nie odbyła się to planujemy następny termin na drugą sobotę i niedzielę miesiąca lutego 2009r. zaraz po wystawie poznańskiej.

Już teraz sympatyków i hodowców z terenu całego kraju Radomski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Radomiu zaprasza do odwiedzania naszej wystawy.

Materiał zebrał i opracował
mgr Z. Woźniak

 

Ad vocem - 50 lat minęło.......

 

 

 

 

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 ZAPROSZENIE

Zarząd RZHGRiDO zaprasza wszystkich członków na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szczególy w zakładce AKTUALNOŚCI